Sanepid

Uprawnienia nr 6-BO/2014 (budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia)

Opiniuje następujące dokumentacje projektowe:

- obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego, obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,
- pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań
lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
- magazyny i hurtownie,
- zakłady usługowe nieprodukcyjne,
- obiekty weterynaryjne,
- domy pomocy społecznej;

Jeśli chciałbyś skonsultować projekt przez zaopiniowaniem skontaktuj się ze mną!

Rzeczoznawca Sanepid Jasło, Rzeczoznawca Sanepid Krosno, Rzeczoznawca Sanepid Gorlice, Rzeczoznawca Sanepid Biecz, Rzeczoznawca Sanepid Tarnów, Rzeczoznawca BHP Pilzno, Rzeczoznawca Sanepid Strzyżów, Rzeczoznawca Sanepid Kołaczyce, Rzeczoznawca Sanepid Brzostek, Rzeczoznawca Sanepid Dębica, Rzeczoznawca Sanepid Tuchów, Rzeczoznawca Sanepid  Brzozów, Rzeczoznawca Sanepid Jedlicze, Rzeczoznawca Sanepid Rzeszów