BHP

Uprawnienia nr 653/14 w grupach: 1.0 (budownictwo powszechne i komunalne)

Opiniuje następujące dokumentacje projektowe:

- Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego,

- małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób,

- oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

Jeśli chciałbyś skonsultować projekt przez zaopiniowaniem skontaktuj się ze mną!

Rzeczoznawca BHP Jasło, Rzeczoznawca BHP Krosno, Rzeczoznawca BHP Gorlice, Rzeczoznawca BHP Biecz, Rzeczoznawca BHP Tarnów, Rzeczoznawca BHP Pilzno, Rzeczoznawca BHP Strzyżów, Rzeczoznawca BHP Kołaczyce, Rzeczoznawca BHP Brzostek, Rzeczoznawca BHP Dębica, Rzeczoznawca BHP Tuchów, Rzeczoznawca BHP Brzozów, Rzeczoznawca BHP Jedlicze, Rzeczoznawca BHP Rzeszów