Rzeczoznawca sanepid

Dnia 12.12.2014 Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego uzyskałem Uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych upoważniające do uzgadniania w imieniu państwowego  inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Wyżej wymienioną decyzją zostałem jednym z 23 Rzeczoznawców działających na terenie Województwa Podkarpackiego! Zapraszam do współpracy!